การคืนสินค้า/การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | RETURE POLICY/TROUBLESHOOTING COMPLAINTS

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

"ยกเลิกคำสั่งซื้อ"  การขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น คือ ผู้ขายมิได้จัดส่งสินค้าและ/หรือสินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในในแพลตฟอร์ม ข้อแนะนำลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุนำสินค้ามาส่ง ณ สถานที่จัดส่ง หากไม่ถูกต้องให้ลูกค้าถ่ายรูปสินค้าไว้ โดยสินค้าต้องต้องไม่ผิดนโยบาย ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก! หัวข้อ "แนวทางการยินยอมลูกค้าตกลงการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม (ข้อ1-8)" 

ขั้นตอนการคืน/การเปลี่ยนสินค้า
ลูกค้าสามารถที่จะแนบหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับ "สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์" ทั้งนี้เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกระบวนการนี้ ลูกค้าและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่า. ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก หัวข้อ "แนวทางการยินยอมลูกค้าตกลงการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม (ข้อ1-8)"

ส่งถึง  เลขที่ 2016/74 Pracha songkhro Rd. Dindaeng, Bangkok 10400. THAILAND

-----------------------------------------------------------------------

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง  จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

 จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 ยินดีให้บริการ 24 ชั่วโมง และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ 2016/74 Pracha songkhro Rd. Dindaeng, Bangkok 10400. THAILAND

ช่องทางที่ 2 อีเมล์: esscentralthailand@gmail.com

------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

ช่องทางที่ 1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

ช่องทางที่ 2 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่นี่ http://www.ocpb.go.th

------------------------------------------------------------------------

สินค้ามาตราฐานได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ อย.

เครื่องมือแพทย์ เลขที่ "IND6010026" เช็คได้ที่ Link นี้ https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

ห้องสนทนา

กระทู้

ตอบ

กระทู้ล่าสุด

Questions and Answers
Questions and Answers

ยินดีให้บริการคะ

กระทู้ 

1

ตอบ 

0

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

Admin_E-SUPPORT SOLUTIONS

ตอบ 

0

เข้าชม 

322

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

Powered by MakeWebEasy.com
เมื่อกด "X" หรือ "ยอมรับ" แทบแสดงข้อความนี้จะหายไป ท่านสามารถกด X เพื่อปฎิเสธ หรือ กดยอมรับ Cookies เพื่อช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ. ❤ เว็บไซต์นี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พ.ร.บ. (PDPA). นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้