เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า | TRANSPORTATION STATUS

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล TH2101FAJA13K Flash Express-ems Jul 14, 2020 072020000012
อุไรวรรณ พลายด้วง KERDO091972199 Kerry Jul 13, 2020 072020000011
อนงค์นาฎ ผ่องศรี SDOF5011334065 Kerry Jul 11, 2020 072020000010
นัยนา มลิวัน TH3701EZCJE7A Flash Express-ems Jul 10, 2020 072020000009
ชาตรี สีโชระ TH1011EUVN98A Flash Express-ems Jul 10, 2020 072020000008
วรงค์พร อัศวรุ่งนิรันดร์ TH0134EUVRZ6A Flash Express-ems Jul 10, 2020 072020000007
เลิศลาภ TH0125ER56Z3D Flash Express Jul 07, 2020 072020000006
ชาตรี สีโชระ TH1011ER5C35A Flash Express Jul 07, 2020 072020000004
พรธิภา ธัญญาลาภสกุล KERDO091051290 Kerry Jul 06, 2020 072020000002
ชาติชาย ไกรบำรุง J20074325383 -SKOOTAR Jul 06, 2020 072020000003
อุทัย ศรีธนะพงษ์ TH1001EEKQ20B Flash Express-ems Jul 03, 2020 072020000001
คุณโบ J20064298596 -SMOOTAR Jun 30, 2020 062020000018
ณฐมล เจริญธันวา TH0118DVMZN0A Flash Express Jun 27, 2020 062020000017
นาฎยา ชอบธรรม KERDO089772350 Kerry Jun 25, 2020 062020000016
ส.อ.พิทยา การถาง track your parcel atwww.flashexpress.com/trackingD Flash Express Jun 21, 2020 062020000015
นงลักษณ์ จิรพิทักษ์กุล TH0107D9ZNS7C Flash Express-ems Jun 20, 2020 062020000013
กนกวลัย เลขวัต Express Delivery Jun 19, 2020 062020000014
เข็มมิกาย์ บางค้า TH0147CWA7N2B Flash Express Jun 14, 2020 062020000011
ภัทร กล้าตลุมบอน CITYP00277721 Kerry-ems Jun 12, 2020 062020000010
ส.อ.ศักดิ์ระพี สีลาโครต CITYP00277723 Kerry-ems Jun 12, 2020 062020000009
กัลย์กมล อาสนาจันทร์ CITYP00277722 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 12, 2020 062020000008
มนตรี ต่วนสูงเนิน TH2712CKGH08A Flash Express-ems Jun 10, 2020 062020000007
อำนวย กันทะ KEF00570063556 Kerry-ems Jun 10, 2020 062020000006
Nut Jantharachat KERDO087840344 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000005
พลพิชิต CITYP00277374 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000004
จรรยาภรณ์ บุญมา KER00556063569 Kerry-ems Jun 08, 2020 062020000003
มนตรี ต่วนสูงเนิน TH2712C3P0G9A Flash Express-ems Jun 04, 2020 062020000002
เขมณัฏฐ์ ซื่อสัตย์ KEF00532888249 Kerry Jun 01, 2020 00:00 062020000001
จิตติมา บุญประเสริฐ TH6206BQPW41A Flash Express May 31, 2020 052020000014
พิมพ์นภัส อัครชัยดำรงเดช TH0301BJQ9B2I Flash Express May 29, 2020 052020000013
ธารา นิธินันท์ KEE00513787670 Kerry May 29, 2020 052020000012
พัฒนะ ศุภภูดิสโสภณ TH0901BD4SD1B Flash Express-ems May 26, 2020 052020000010
บุญเอนก ระงับภัย SDOF5007609491 Kerry May 26, 2020 052020000011
รัตนา บุญเรือง TH5002BAEEX2D Flash Express-ems May 25, 2020 052020000009
นันทวัฒน์ KERDO085712400 Kerry-ems May 23, 2020 052020000008
สุวะพิชชา ธนาวุฒิ KERDO085237628 Kerry-ems May 18, 2020 052020000007
คุณอ๊อฟ LM23720140 -LINE MAN May 17, 2020 18:28 052020000006
พิสิษฐ์ ธิติรัตนโรจน์ KEE00464438357 Kerry May 16, 2020 052020000005
จุฬาลักษณ์ เวียงวะลัย TH6701A356H9H Flash Express-EMS May 09, 2020 052020000004
ภูริวัจน์ อินทร์เถื่อน SDOF5006426617 Kerry-ems May 08, 2020 052020000003
มัตติกา เสริฐกระโทก TH11019QQS05M Flash Express-EMS May 04, 2020 052020000002
อารีย์ บุญสุข TH58069K7PS5I Flash Express-ems May 02, 2020 052020000001
อรรถสิทธิ์ มาศิริ TH04039A47A7E Flash Express Apr 28, 2020 042020000013
อรรถพร ผ่องอักษร TH050890M424A Flash Express-ems Apr 24, 2020 042020000012
ระเบียบ อนุศาสนนันท์ TH66085Z33Q7G Flash Express-ems Apr 23, 2020 042020000010
สุริษา จาลาแบร์ TH67038X3PG6D Flash Express-ems Apr 21, 2020 042020000009
ไตรรงค์ วงศ์วิเชียรกุล TH01208R6BV1B Flash Express-ems Apr 20, 2020 042020000008
ระเบียบ อนุศาสนนันท์ TH66058PTDG6G Flash Express-ems Apr 17, 2020 042020000007
Amy J20043883147 -LINE MAN Apr 14, 2020 042020000006
บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด RMA2000770935 Kerry Apr 09, 2020 042020000004
ชื่อลูกค้า : ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล
Tracking number : TH2101FAJA13K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000012
ชื่อลูกค้า : อุไรวรรณ พลายด้วง
Tracking number : KERDO091972199
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : อนงค์นาฎ ผ่องศรี
Tracking number : SDOF5011334065
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : นัยนา มลิวัน
Tracking number : TH3701EZCJE7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000009
ชื่อลูกค้า : ชาตรี สีโชระ
Tracking number : TH1011EUVN98A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : วรงค์พร อัศวรุ่งนิรันดร์
Tracking number : TH0134EUVRZ6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : เลิศลาภ
Tracking number : TH0125ER56Z3D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : ชาตรี สีโชระ
Tracking number : TH1011ER5C35A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : พรธิภา ธัญญาลาภสกุล
Tracking number : KERDO091051290
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : ชาติชาย ไกรบำรุง
Tracking number : J20074325383
ประเภทการส่งสินค้า : -SKOOTAR
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : อุทัย ศรีธนะพงษ์
Tracking number : TH1001EEKQ20B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : คุณโบ
Tracking number : J20064298596
ประเภทการส่งสินค้า : -SMOOTAR
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000018
ชื่อลูกค้า : ณฐมล เจริญธันวา
Tracking number : TH0118DVMZN0A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000017
ชื่อลูกค้า : นาฎยา ชอบธรรม
Tracking number : KERDO089772350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000016
ชื่อลูกค้า : ส.อ.พิทยา การถาง
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000015
ชื่อลูกค้า : นงลักษณ์ จิรพิทักษ์กุล
Tracking number : TH0107D9ZNS7C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000013
ชื่อลูกค้า : กนกวลัย เลขวัต
Tracking number : Express Delivery
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000014
ชื่อลูกค้า : เข็มมิกาย์ บางค้า
Tracking number : TH0147CWA7N2B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : ภัทร กล้าตลุมบอน
Tracking number : CITYP00277721
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : ส.อ.ศักดิ์ระพี สีลาโครต
Tracking number : CITYP00277723
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000009
ชื่อลูกค้า : กัลย์กมล อาสนาจันทร์
Tracking number : CITYP00277722
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : มนตรี ต่วนสูงเนิน
Tracking number : TH2712CKGH08A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000007
ชื่อลูกค้า : อำนวย กันทะ
Tracking number : KEF00570063556
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : Nut Jantharachat
Tracking number : KERDO087840344
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : พลพิชิต
Tracking number : CITYP00277374
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : จรรยาภรณ์ บุญมา
Tracking number : KER00556063569
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : มนตรี ต่วนสูงเนิน
Tracking number : TH2712C3P0G9A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : เขมณัฏฐ์ ซื่อสัตย์
Tracking number : KEF00532888249
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : จิตติมา บุญประเสริฐ
Tracking number : TH6206BQPW41A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : พิมพ์นภัส อัครชัยดำรงเดช
Tracking number : TH0301BJQ9B2I
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000013
ชื่อลูกค้า : ธารา นิธินันท์
Tracking number : KEE00513787670
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000012
ชื่อลูกค้า : พัฒนะ ศุภภูดิสโสภณ
Tracking number : TH0901BD4SD1B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000010
ชื่อลูกค้า : บุญเอนก ระงับภัย
Tracking number : SDOF5007609491
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : รัตนา บุญเรือง
Tracking number : TH5002BAEEX2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : นันทวัฒน์
Tracking number : KERDO085712400
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : สุวะพิชชา ธนาวุฒิ
Tracking number : KERDO085237628
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : คุณอ๊อฟ
Tracking number : LM23720140
ประเภทการส่งสินค้า : -LINE MAN
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2020 18:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : พิสิษฐ์ ธิติรัตนโรจน์
Tracking number : KEE00464438357
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : จุฬาลักษณ์ เวียงวะลัย
Tracking number : TH6701A356H9H
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : ภูริวัจน์ อินทร์เถื่อน
Tracking number : SDOF5006426617
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : มัตติกา เสริฐกระโทก
Tracking number : TH11019QQS05M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : อารีย์ บุญสุข
Tracking number : TH58069K7PS5I
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : อรรถสิทธิ์ มาศิริ
Tracking number : TH04039A47A7E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000013
ชื่อลูกค้า : อรรถพร ผ่องอักษร
Tracking number : TH050890M424A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000012
ชื่อลูกค้า : ระเบียบ อนุศาสนนันท์
Tracking number : TH66085Z33Q7G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : สุริษา จาลาแบร์
Tracking number : TH67038X3PG6D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : ไตรรงค์ วงศ์วิเชียรกุล
Tracking number : TH01208R6BV1B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : ระเบียบ อนุศาสนนันท์
Tracking number : TH66058PTDG6G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : Amy
Tracking number : J20043883147
ประเภทการส่งสินค้า : -LINE MAN
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด
Tracking number : RMA2000770935
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
 
Powered by MakeWebEasy.com