เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า | TRANSPORTATION STATUS

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณศิระ คุ้มวงษ์ ThH040258Q0NDA -CTT Express Jan 23, 2020 012020000024
คุณจันทนา วงศ์แก้ว TH220356TSM7A -CTT Express Jan 21, 2020 012020000023
อิทธิพล พรหมมาพันธุ์ GRAP BIKE -ems Jan 19, 2020 012020000022
พวงเพชร KERDO065643912 Kerry-ems Jan 18, 2020 012020000021
ชาญวิทย์ เรืองพัฒนา KERDO065362239 Kerry-ems Jan 16, 2020 012020000020
จิตลดา KERDO065247248 Kerry-ems Jan 15, 2020 012020000019
คุณมะลิวัลย์ พัฒนโสภณ LINE MAN -ems Jan 14, 2020 012020000018
ชาญวิทย์ เรืองพัฒนา KERDO065087405 Kerry-ems Jan 14, 2020 012020000017
ร้อยตรีสุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ TH10094ZTV20B -CTT Express Jan 14, 2020 012020000016
คุณมาลา ขจรจริง TH68014ZTV22D -CCT Express Jan 14, 2020 012020000015
คุณบุณฑริกา หว่องไพบูลย์ TH0164WEH95A -CCT Express Jan 10, 2020 012020000014
คุณละมุด บาร์เวล KEA00028961069 Kerry-ems Jan 10, 2020 012020000013
ธัญพร วอลตัน KERDO064159225 Kerry-CCT Express Jan 09, 2020 012020000012
คุณดุริยะ บุญทรัพย์ TH02044U8P36B -CTT Express Jan 08, 2020 012020000011
หลวงพี่สัญญา KERDO064149271 Kerry-ems Jan 08, 2020 012020000010
Kawewat Sincharoen LINE MAN Flash Express-ems Jan 07, 2020 012020000008
เกษมศักดิ์ ใจแจ้ง KERDO063710921 Kerry-ems Jan 06, 2020 012020000006
ประภัสสร โพธิ์ทอง SDOF10000322013 Kerry-ems Jan 06, 2020 012020000007
Natsasivary SDOF10000307009 Kerry-ems Jan 06, 2020 012020000005
นาตยา แสงแก้ว TH01344RY1F4B -ems Jan 06, 2020 012020000004
ชลฎา อภินิเวศ KEA00009896356 Kerry-ems Jan 05, 2020 012020000003
รวิพร ภโววาท KERDO063389469 Kerry-ems Jan 03, 2020 012020000002
Banthit Klinmake KERDO063330697 Kerry-ems Jan 03, 2020 012020000001
ทนาย ธนะสิทธิ์ ธนิตศักดิ์รณพร KEA00002742466 Kerry-ems Jan 02, 2020 122019000016
K.ทิน กัมพูชา LINE MAN -ems Dec 30, 2019 122019000015
ร้อยตรีสุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ TTLYQ00027340 Kerry-ems Dec 27, 2019 122019000013
Thannongsak Boonchamnan KERDO062746690 Kerry-ems Dec 27, 2019 122019000014
สุริยา หยั่งบุญ EX42686712TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 24, 2019 122019000012
ดาริกา สนุกแสน KERDO061813051 Kerry-ems Dec 20, 2019 122019000011
ชลกานต์ วรคุณวิศาล KERDO061526265 Kerry-ems Dec 18, 2019 122019000010
ชัชวาลย์ แสงจินดา TTLYQ00027131 Kerry-ems Dec 17, 2019 122019000009
วราพงษ์ บำรุง KERDO060904650 Kerry-ems Dec 16, 2019 122019000007
พชร แสงดี KERDO060904314 Kerry-ems Dec 16, 2019 122019000006
ดาริกา สนุกแสน KERDO061111379 Kerry-ems Dec 16, 2019 122019000008
ปิยะพล พันธุ์คง TTLYQ00027081 Kerry-ems Dec 14, 2019 122019000005
คุณเมทินี โกษาคาน TTLYQ00027047 Kerry-ems Dec 11, 2019 122019000004
ยุทธกิจ นุ่นกุล KERDO059261509 Kerry-ems Dec 09, 2019 122019000003
Eleora Irene Pua LINE MAN -ems Dec 04, 2019 122019000002
นวลจันทร์ จงกลรัตน์ SDOF3012947931 Kerry-ems Dec 02, 2019 122019000001
นส.อรุณวรรณ มุขแก้ว TTLYQ00026601 Kerry-ems Nov 25, 2019 112019000012
สุวันัน พันนะวงมี้ KERDO057572509 Kerry-ems Nov 25, 2019 112019000013
พัชราวรรณ กอบกิจเลิศ KERDO057235375 Kerry-ems Nov 22, 2019 112019000011
Tanayos Nangplung TTLYQ00026517 Kerry-ems Nov 22, 2019 112019000007
นส.อรุณวรรณ มุขแก้ว TTLYQ00026518 Kerry-ems Nov 22, 2019 112019000009
อธิป จุลขุนทด KERDO057012935 Kerry-ems Nov 20, 2019 112019000010
ปทิตตา อุ่นนิ่ม LINE MAN -ems Nov 14, 2019 112019000006
ณัฐพงษ์ อภิสรพาณิชย์ KERDO055002261 Kerry-ems Nov 11, 2019 112019000003
นฤภัทร ไชยชื่นพร KERDO055001034 Kerry-ems Nov 11, 2019 112019000004
พีรยศ อ่อนฤทธิ์ KERDO055259715 Kerry-ems Nov 11, 2019 112019000005
ปทิตตา อุ่นนิ่ม LM14415565 -LINE MAN Nov 06, 2019 112019000002
ชื่อลูกค้า : คุณศิระ คุ้มวงษ์
Tracking number : ThH040258Q0NDA
ประเภทการส่งสินค้า : -CTT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000024
ชื่อลูกค้า : คุณจันทนา วงศ์แก้ว
Tracking number : TH220356TSM7A
ประเภทการส่งสินค้า : -CTT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000023
ชื่อลูกค้า : อิทธิพล พรหมมาพันธุ์
Tracking number : GRAP BIKE
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000022
ชื่อลูกค้า : พวงเพชร
Tracking number : KERDO065643912
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000021
ชื่อลูกค้า : ชาญวิทย์ เรืองพัฒนา
Tracking number : KERDO065362239
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000020
ชื่อลูกค้า : จิตลดา
Tracking number : KERDO065247248
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000019
ชื่อลูกค้า : คุณมะลิวัลย์ พัฒนโสภณ
Tracking number : LINE MAN
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000018
ชื่อลูกค้า : ชาญวิทย์ เรืองพัฒนา
Tracking number : KERDO065087405
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000017
ชื่อลูกค้า : ร้อยตรีสุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
Tracking number : TH10094ZTV20B
ประเภทการส่งสินค้า : -CTT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000016
ชื่อลูกค้า : คุณมาลา ขจรจริง
Tracking number : TH68014ZTV22D
ประเภทการส่งสินค้า : -CCT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000015
ชื่อลูกค้า : คุณบุณฑริกา หว่องไพบูลย์
Tracking number : TH0164WEH95A
ประเภทการส่งสินค้า : -CCT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000014
ชื่อลูกค้า : คุณละมุด บาร์เวล
Tracking number : KEA00028961069
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000013
ชื่อลูกค้า : ธัญพร วอลตัน
Tracking number : KERDO064159225
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-CCT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000012
ชื่อลูกค้า : คุณดุริยะ บุญทรัพย์
Tracking number : TH02044U8P36B
ประเภทการส่งสินค้า : -CTT Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : หลวงพี่สัญญา
Tracking number : KERDO064149271
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000010
ชื่อลูกค้า : Kawewat Sincharoen
Tracking number : LINE MAN
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : เกษมศักดิ์ ใจแจ้ง
Tracking number : KERDO063710921
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : ประภัสสร โพธิ์ทอง
Tracking number : SDOF10000322013
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : Natsasivary
Tracking number : SDOF10000307009
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : นาตยา แสงแก้ว
Tracking number : TH01344RY1F4B
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : ชลฎา อภินิเวศ
Tracking number : KEA00009896356
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : รวิพร ภโววาท
Tracking number : KERDO063389469
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : Banthit Klinmake
Tracking number : KERDO063330697
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : ทนาย ธนะสิทธิ์ ธนิตศักดิ์รณพร
Tracking number : KEA00002742466
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000016
ชื่อลูกค้า : K.ทิน กัมพูชา
Tracking number : LINE MAN
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000015
ชื่อลูกค้า : ร้อยตรีสุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
Tracking number : TTLYQ00027340
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000013
ชื่อลูกค้า : Thannongsak Boonchamnan
Tracking number : KERDO062746690
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000014
ชื่อลูกค้า : สุริยา หยั่งบุญ
Tracking number : EX42686712TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000012
ชื่อลูกค้า : ดาริกา สนุกแสน
Tracking number : KERDO061813051
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000011
ชื่อลูกค้า : ชลกานต์ วรคุณวิศาล
Tracking number : KERDO061526265
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : ชัชวาลย์ แสงจินดา
Tracking number : TTLYQ00027131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : วราพงษ์ บำรุง
Tracking number : KERDO060904650
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000007
ชื่อลูกค้า : พชร แสงดี
Tracking number : KERDO060904314
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : ดาริกา สนุกแสน
Tracking number : KERDO061111379
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000008
ชื่อลูกค้า : ปิยะพล พันธุ์คง
Tracking number : TTLYQ00027081
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : คุณเมทินี โกษาคาน
Tracking number : TTLYQ00027047
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : ยุทธกิจ นุ่นกุล
Tracking number : KERDO059261509
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : Eleora Irene Pua
Tracking number : LINE MAN
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : นวลจันทร์ จงกลรัตน์
Tracking number : SDOF3012947931
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : นส.อรุณวรรณ มุขแก้ว
Tracking number : TTLYQ00026601
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : สุวันัน พันนะวงมี้
Tracking number : KERDO057572509
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000013
ชื่อลูกค้า : พัชราวรรณ กอบกิจเลิศ
Tracking number : KERDO057235375
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : Tanayos Nangplung
Tracking number : TTLYQ00026517
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : นส.อรุณวรรณ มุขแก้ว
Tracking number : TTLYQ00026518
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : อธิป จุลขุนทด
Tracking number : KERDO057012935
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : ปทิตตา อุ่นนิ่ม
Tracking number : LINE MAN
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ อภิสรพาณิชย์
Tracking number : KERDO055002261
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : นฤภัทร ไชยชื่นพร
Tracking number : KERDO055001034
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : พีรยศ อ่อนฤทธิ์
Tracking number : KERDO055259715
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ปทิตตา อุ่นนิ่ม
Tracking number : LM14415565
ประเภทการส่งสินค้า : -LINE MAN
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002

PRODUCTS RECOMMEND (แนะนำ)

 
Powered by MakeWebEasy.com